vrijdag, 30 juli 2021

Europese Commissie ziet geen discriminatie in Brusselse kilometerheffing

Geschreven door  Stijn Blanckaert
Europese Commissie ziet geen discriminatie in Brusselse kilometerheffing © Apple/kaarten
De Europese Commissie oordeelt dat de plannen van de Brusselse regering om met het SmartMove-plan een stadstol en kilometerheffing in te voeren voor al wie met de auto Brussel binnenrijdt niet discriminerend is voor burgers van andere Europese lidstaten. Dat is één horde minder voor de controversiële plannen van de Brusselse coalitie.

We hadden het op Autonieuws.be al over de op heftige reacties onthaalde plannen van de Brusselse regering om van het hele gewest een zone te maken waar je alleen met de auto in mag als je een stadstol en kilometerheffing betaalt. Die zou voor Brusselaars deels gecompenseerd worden door het afschaffen van de verkeersbelasting en de BIV (op de meeste auto’s). Zowel Vlaanderen als Wallonië vinden die plannen erg onrechtvaardig omdat ze voor een dubbele belasting zouden zorgen voor niet-Brusselaars die met de auto naar het hoofdstedelijk gewest moeten, aangezien zij dan naast de verkeersbelasting van het eigen gewest ook nog eens zouden moeten betalen in Brussel.

De Brusselse regering gaat voortvarend tewerk en wil de taks en kilometerheffing al in januari van volgend jaar (2022) invoeren. PS-voorzitter Magnette stelde begin dit jaar in een interview echter al snel dat de invoering van het zogenaamde SmartMove-plan er niet meer zou komen in deze regeerperiode (lees: voor 2024) omdat er nog heel wat geregeld zou moeten worden en iedereen de kans zou moeten krijgen om zich aan te passen, wat dan weer betwist werd door de Brusselse PS. 

Europa ziet er geen graten in

Op basis van een advies van Europa lijken de activistische Brusselse ministers achter het plan (Elke Van den Brandt van Groen en Sven Gatz van Open VLD) misschien toch niet zo lang te moeten wachten met de invoering van SmartMove.

De Europese Commissie kreeg na de commotie rond de plannen namelijk de vraag van Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) om na te gaan of de Brusselse slimme kilometerheffing burgers van andere Europese lidstaten zou discrimineren. Volgens de krant De Tijd antwoordt Europa nu dat het SmartMove-plan geen discriminatie in die zin inhoudt.

De Europese Commissie kan met de plannen leven omdat de belastingvermindering voor de Brusselaars (en de vervanging ervan door de kilometerheffing en stadstol) geen één-op-één-verhaal is. De bedragen zijn dus niet identiek, wat wel het geval was bij door Europa verworpen Duitse plannen over een tolsysteem (Infrastrukturabgabe) waarbij Duitsers het bedrag van het jaarlijkse wegenvignet integraal konden aftrekken van hun verkeersbelasting, wat niet-Duitsers niet zouden kunnen, waardoor die tol in strijd was met de Europese antidiscriminatiewetgeving. De Europesse Commissie stelt in het kader van de plannen van Brussel ook dat de verkeersbelasting ten laste van de eigenaar van een voertuig is, terwijl de kilometerheffing betaald wordt door de chauffeur ervan, waardoor er volgens de EU geen verschil in behandeling van nationaliteiten is in de Brusselse plannen. 

Ook Raad van State moet zijn advies geven

Nu de EU oordeelt dat de Brusselse kilometerheffing niet in strijd is met haar anti-discriminatiewetgeving is één klip omzeild, maar Brussel zal vooraleer het de plannen kan doordrukken ook rekening moeten houden met het oordeel van onze Belgische Raad van State, die moet nagaan of er geen discriminatie van Vlamingen of Walen ontstaat door de invoering van een dergelijke tol. 

De Brusselse regering moet dus hopen dat ook dat oordeel positief is, maar zelfs met een positief advies lijkt het erop dat Brussel enkel zal kunnen doorzetten als er ook een akkoord met de andere gewesten wordt gevonden, wat nog lang kan aanslepen, aangezien er ook binnen de politieke families die in de Brusselse regering zitten geen eensgezindheid is. Zo is er bij de PS onenigheid over de tijdslijn van de invoering van SmartMove en zijn ook de Franstalige liberalen niet te vinden voor de extra belasting, terwijl de Vlaamse en Waalse partijgenoten van de Brusselse excellenties de impact van de plannen op de portefeuille van hun kiezers willen minimaliseren. 

Onze mening

Ons inziens is de enige realistische en eerlijke kilometerheffing in België er één die over het hele grondgebied (dus in zowel Vlaanderen, Wallonië én Brussel) wordt ingevoerd en dan overal in de plaats komt van de verkeersbelasting en BIV, waarbij de gemiddelde automobilist niet meer betaalt dan vandaag, wie minder rijdt beter af is en de veelrijders meer betalen. Op die manier betaal je ook niet langer puur voor het bezit van een auto, maar enkel voor het gebruik ervan.

Contact

YesYes BV
Veenstraat 10
B-3630 Maasmechelen

BTW: BE 0883 567 853

© Copyright autonieuws.be 2018 - Disclaimer & Privacy