Nieuws

Europese Rekenkamer serveert biobrandstoffen en e-fuels af, enkel elektroauto is valabel alternatief

29 april 2024
Door Stijn Blanckaert

De Europese Rekenkamer, de instantie die controleert of de middelen van de Europese Unie correct worden besteed en het financiële beheer van de Unie opvolgt heeft het niet begrepen op e-fuels en biobrandstoffen. Ze zijn volgens de instantie geen valabel en realistisch alternatief voor de elektrische auto in de strijd tegen de overmatige CO2-uitstoot. De instantie waarschuwt ook voor de concurrentiepositie van Europa.

 

Om de klimaatopwarming tegen te gaan moet de CO2-uitstoot omlaag. De Europese Unie mikt voor wat personen- en lichte vrachtwagens betreft op elektrificatie om dat doel te bereiken. Daarnaast is vorig jaar echter een uitzondering gemaakt voor klimaatneutrale e-fuels. Auto’s die louter op dergelijke klimaatneutrale synthetische brandstoffen kunnen rijden mogen ook in 2035 en erna nog nieuw worden verkocht in de EU. Ook uit biomassa gedistilleerde brandstoffen zouden volgens sommigen een oplossing kunnen zijn ter vervanging van fossiele benzine en diesel. 

Beide alternatieven zijn volgens de Europese Rekenkamer echter niet toereikend als alternatief voor elektrische auto’s op batterijen. 

Over biobrandstoffen stelt de Rekenkamer dat er ten eerste niet genoeg productie is in de EU om er een serieus alternatief van te maken voor fossiele benzine en diesel en dat als de biobrandstoffen van buiten de EU worden ingevoerd dat de Unie te afhankelijk maakt van derden wat in strijd is met het streven van de EU naar strategische autonomie in de energiesector.  

Biobrandstoffen zijn volgens de onderzoekers ook niet economisch concurrerend, door de te lage productie, en zijn minder duurzaam dan gedacht. Er zijn veel grondstoffen voor nodig die een negatieve invloed kunnen hebben op de biodiversiteit en schadelijk kunnen zijn voor ecosystemen. Bovendien concurreren biobrandstoffen om grondstoffen met bijvoorbeeld de voedingsmiddelenindustrie en de farmaceutische sector. 

Concurrentiepositie 

Uiteindelijk is enkel de volledig elektrische auto een haalbaar alternatief, stelt de Europese Rekenkamer, die waarschuwt voor de achterstand van de EU ten opzichte van andere continenten en regio’s als het gaat over batterijproductie. Minder dan één tiende van alle accu’s worden in Europa gebouwd, en dan nog grotendeels door niet-Europese bedrijven. Wereldwijd komt 76% van alle batterijen uit China. Tel daarbij het feit dat de grondstoffen voor accu’s meestal uit niet-EU-landen komen waarmee de Unie geen handelsakkoorden heeft en het wordt duidelijk dat de strategische autonomie van Europa bedreigd is. 

De hoge kosten van accu’s – zeker exemplaren die in de EU worden gebouwd – hebben een negatieve invloed op het Europese concurrentievermogen en kunnen er mee toe leiden dat een groot deel van de bevolking zich geen EV kan veroorloven, klinkt het nog.  

De Rekenkamer besluit dat als de capaciteit en het concurrentievermogen van de EU niet aanzienlijk worden verbeterd, het risico bestaat dat de groei van elektrisch rijden in Europa volledig afhankelijk wordt van invoer van buiten de EU. Dat is slecht nieuws voor onze auto-industrie en de werkgelegenheid in de sector. 

De Europese Rekenkamer, gevestigd in Luxemburg, is als onafhankelijk en extern financieel controleur de instantie die waakt over de belangen van de Europese belastingbetalers. Ze controleert daartoe onder meer de begroting van de EU en gaat na of de resultaten in verhouding staan tot de uitgaven.

Deel op

Lees meer over


© Autonieuws. Alle rechten voorbehouden. Design door We Cre8 It.