vrijdag, 21 december 2018

Elektrische leasewagen kan wat goedkoper worden

Geschreven door  Stijn Blanckaert
Elektrische leasewagen kan wat goedkoper worden © Hyundai Motors
De Tijd en L’Echo schrijven vandaag dat er binnen de verschillende gewestregeringen van ons land een akkoord bereikt zou zijn over een groene verkeersbelasting voor leasingwagens. Elektrische of waterstofauto’s zouden daardoor –ook wanneer ze door een leasingmaatschappij worden ingeschreven, en dus niet alleen meer als een Vlaamse onderneming of particulier ze inschrijft- vrijgesteld worden van belasting op inverkeerstelling en verkeersbelasting.


De bijzondere constellatie van België, als federale staat met Gewestregeringen met eigen bevoegdheden, brengt met zich mee dat de Gewesten sinds 2011 bevoegd zijn voor het bepalen en innen van de BIV en de verkeersbelasting. Daardoor wordt in Vlaanderen gekeken naar de uitstoot en een reeks ecocriteria, in plaats van naar de cilinderinhoud en het vermogen, om de belastingen te bepalen. Logischerwijs worden “groene” auto’s daarmee bevoordeeld in ons gewest. Brussel en Wallonië hanteren nog altijd de parameters cilinderinhoud en vermogen voor die berekening.

Omdat leasingmaatschappijen in het geval van verhuring op lange termijn de auto op hun naam inschrijven, en er binnen België geen oneerlijke concurrentie zou mogen bestaan tussen een in Vlaanderen gevestigde verhuurder en een Brusselse of Waalse leasingmaatschappij, die dan ook een andere BIV en verkeersbelasting zouden moeten hanteren, zijn de leasingmaatschappijen altijd verplicht geweest om voor de bepaling van de verkeersbelasting de oude Belgische (en dus de huidige Brusselse of Waalse) berekeningsmethode te volgen, gebaseerd op het vermogen van de auto in kW en de cilinderinhoud, uitgedrukt in fiscale PK.

Dergelijke berekeningswijze benadeelt elektrische auto’s, aangezien die meestal over een flink vermogen beschikken, en werkt dus niet “vergroenend”. Daarom zijn de Vlaamse, Brusselse en Waalse ministers Bart Tommelein, Guy Vanhengel en Jean-Luc Crucke overeengekomen dat elektrische of waterstofauto’s die op naam van een leasingmaatschappij worden ingeschreven, vrijgesteld zouden worden van de verkeersbelasting, zoals vandaag voor Vlaamse (niet leasing-)ondernemingen en particulieren reeds het geval was.

Het akkoord tussen de ministers moet wel nog goedgekeurd worden door de verschillende regeringen, wat volgens De Tijd nog niet zeker is.

Contact

YesYes BVBA
Veenstraat 10
B-3630 Maasmechelen

BTW: BE 0883 567 853

© Copyright autonieuws.be 2018 - Disclaimer & Privacy