vrijdag, 12 april 2019

Kilometerheffing of niet, auto ligt blijvend onder vuur

Geschreven door  Stijn Blanckaert
Kilometerheffing of niet, auto ligt blijvend onder vuur © Patrick Theunissen Photography
Na de heisa over de bedrijfswagens, die nog niet gaan liggen is, en de kilometerheffing die nog voor de studie erover gepubliceerd is na een korte maar hevige storm aan reacties al terug naar af gestuurd werd door Vlaams mobiliteitsminister Ben Weyts, is het nu gewoon wachten op het volgende salvo richting automobilist. Meer dan ooit is het de auto die de zwarte piet toegespeeld krijgt, meestal ronduit onterecht.


Auto’s hebben een probleem. Door hun grote aantal veroorzaken ze immers files, en ze dragen bij tot de vervuiling en de opwarming van het klimaat. Het is dus niet meer dan terecht dat overheden maatregelen nemen om de problemen die (mee) door auto’s worden veroorzaakt aan te pakken. De manier waarop is echter buiten proportie.

Uitstoot

Auto’s met verbrandingsmotoren stoten CO2 en vervuilende stoffen uit. Beiden moeten van elkaar onderscheiden worden. CO2, dat op zich niet schadelijk is en overal in de natuur voorkomt, heeft als onaangename bijwerking dat het door de grote hoeveelheden ervan in de atmosfeer bijdraagt tot de opwarming van de aarde. Hier gaat het dus om het klimaat. Aan de andere kant stoten auto’s met een benzine- of dieselmotor ook vervuilende stoffen uit. Denken we maar aan CO, NOx, fijn stof enzoverder.

Aan beide problemen wordt al langer dan vandaag veel aandacht besteed door de autofabrikanten. Zo zijn er de –op dit moment erg strenge- Euronormen die constructeurs hebben verplicht om ervoor te zorgen dat nieuwe auto’s niet meer dan een bepaalde minieme hoeveelheid van die vervuilende stoffen uit te stoten per kilometer. Dat heeft ertoe geleid dat de huidige, Euro 6d TEMP of Euro 6d-motoren met hun SCR-katalysatoren, partikelfilters, nabehandelingssystemen en allerhande technische voorzieningen de properste ooit zijn, en relatief gezien bijna niet meer vervuilen in vergelijking met de motoren van amper enkele jaren geleden. In zoverre trouwens dat een moderne, aan de laatste normen voldoende dieselmotor nu zelfs zuiverder is dan een equivalent benzinemodel. Diesel is dus –door een gebrek aan kennis en visie en een typische kortetermijnpolitiek- te snel verketterd, en de gevolgen daarvan zien we op het vlak van de CO2-uitstoot.

De strijd tegen de uitstoot van dat broeikasgas is namelijk dat andere –momenteel erg actuele – speerpunt, waarbij automobilisten op alle mogelijke manieren een schuldgevoel aangepraat wordt als ze nog buiten durven komen met hun benzine- of dieselwagen. Door de strijd tegen dieselmotoren kopen de meeste particulieren (en steeds meer ook bedrijven) vandaag voornamelijk benzinewagens, die, zoals we hiervoor al stelden, in se niet zuiverder zijn dan nieuwe diesels, maar door hun hogere brandstofverbruik wel meer CO2 uitstoten dan moderne diesels. Inderdaad, méér CO2. Hoe meer we overschakelen van diesel naar benzine, hoe meer CO2 we gaan uitstoten. Dat is een trend die nu al merkbaar is en het behalen van de Europese CO2-uitstootdoelstellingen van nieuwe auto’s voor 2020 en erna onhaalbaar maken, indien niet onmiddellijk en massaal overgeschakeld wordt naar (plug in-)hybride of elektrische aandrijving.

Infrastructuur en belastingen

Makkelijk zat dus, allemaal aan de (plug in-)hybride of de elektrische auto… Alleen in theorie, want terwijl de aankoopprijs van elektrische auto’s maar ook plug in-hybrides een stuk boven die van de equivalente benzine of diesel ligt, laat de overheid door een complexe (regionale) fiscaliteit, een totaal van de pot gerukt onderscheid tussen “echte” en “fake” plug in-hybrides en vooral een totaal gebrek aan (laad-)infrastructuur een enorme kans liggen om als klein en dichtbebouwd land een voorbeeld te worden van nieuwe aandrijfmodi. Hoe moeilijk kan het zijn om naar het voorbeeld van een aantal buurlanden talrijke laadpalen en voorbehouden parkeerplaatsen te voorzien op publiek domein, de aankoop of huur van elektrische of (plug in-)hybride aandrijvingen te ondersteunen met premies of belastingverminderingen en andere ondersteunende maatregelen? De 2.000 euro die Vlaanderen voorziet bij aankoop van een elektrische auto zijn wat dat betreft niet meer dan een druppeltje op een hete plaat. Echte ondersteunende maatregelen zouden kunnen gefinancierd worden uit de gigantische opbrengst van de belastingen en accijnzen op auto’s en brandstoffen die in 2017 niet minder dan 19,63 miljard euro bedroeg. Laten we trouwens ook niet vergeten dat het openbaar vervoer nood heeft aan investeringen in plaats van de voortdurende besparingen, als het ooit een valabel alternatief wil zijn voor de auto.

Bedrijfs- en salariswagens

Meer nog dan de auto van de particulier wordt de bedrijfswagen vandaag vanuit een bepaalde politieke hoek frontaal aangevallen. Het gaat daarbij bij zeker een deel van de critici over een door jaloezie geïnspireerde focus op het toekennen aan niet minder dan 600.000 werknemers van een bedrijfswagen die ook voor privédoeleinden mag gebruikt worden. We schreven het hier al maar zullen het blijven herhalen: de enige manier om versneld over te schakelen naar een groenere mobiliteit is door het niet alleen gedogen maar zelfs verder ondersteunen van bedrijfswagens. Die worden immers véél sneller vervangen dan privéauto’s, stoten daardoor gemiddeld véél minder CO2 uit en voldoen per definitie aan de recentste uitstootnormen, zijn gegarandeerd correct verzekerd en onderhouden, brengen ook heel wat op aan (niet recupereerbare) btw, belastingen, accijnzen en sociale bijdragen. Ze zijn dus eerder een deel van de oplossing dan een deel van het probleem.

Laten we ook niet vergeten dat het feit dat heel wat werknemers een bedrijfswagen krijgen voor een groot stuk te maken heeft met de onredelijk hoge belastingdruk op arbeid. Ons land staat wat dat betreft op een allesbehalve benijdenswaardige podiumplaats in de wereldtop. Niet meer dan logisch toch, dat werkgevers interessante alternatieven zoeken wanneer een loonopslag van 100 euro netto de werkgever zomaar eventjes 300 euro kost?

Het mag wel eens stoppen, die focus op de auto als bron van alle kwaad. Ongetwijfeld loont het om ook eens de sector van het wegtransport, de lucht- en de scheepvaart onder de loupe te nemen. Ik denk namelijk dat daar toch nog een heel aantal “quick wins” gevonden kunnen worden.

Contact

YesYes BV
Veenstraat 10
B-3630 Maasmechelen

BTW: BE 0883 567 853

© Copyright autonieuws.be 2018 - Disclaimer & Privacy