zondag, 01 december 2019

Elektrische auto’s zijn wel schoner dan diesels

Geschreven door  Stijn Blanckaert
Elektrische auto’s zijn wel schoner dan diesels © Audi AG
Het opiniestuk dat gisteren verscheen in De Tijd, waarin de Duitse econoom Hans-Werner Sinn stelde dat elektrische auto’s -de hele (Duitse) energiemix in acht genomen- niet minder vervuilen dan moderne diesels, heeft heel wat beroering veroorzaakt.


Dat konden ook wij merken aan de vele reacties op ons stuk van gisteren dat het had over de bevindingen van Hans-Werner Sinn, en waar we de kritische bedenking aan toevoegden dat er “vanzelfsprekend genoeg redenen te bedenken zijn om inderdaad over te schakelen op elektrische aandrijving in plaats van fossiele brandstoffen”, maar “dat dan ook gekeken moet worden naar de oorsprong van die elektrische energie, en dat als die niet op een CO2-neutrale manier wordt opgewekt (wind, waterkracht, zon…), elektrische aandrijving geen milieuwinst betekent.”

Ik voegde er trouwens aan toe dat de auteur “wel voorbijgaat aan het feit dat elektrisch aangedreven auto’s geen lokale uitstoot hebben en dus niet vervuilen waar ze rijden, maar hoogstens waar hun energie wordt opgewekt en hun batterijen worden gefabriceerd.” 

Omwille van de vele reacties op het opiniestuk publiceerde De Tijd vandaag een nieuw stuk met daarin de reactie van TU Eindhoven-onderzoeker Auke Hoekstra, die de bevindingen van Hans-Werner Sinn betwist.

Zo stelt de Nederlandse onderzoeker dat het eenvoudigweg niet klopt dat een elektrische auto (onrechtstreeks) meer CO2 uitstoot dan een dieselwagen, omdat Sinn zich op onjuiste en/of gedateerde gegevens baseert.

Hij schrijft dat de Duitser de hoeveelheid CO2 die de productie van een autobatterij kost overschat, terwijl hij de levensduur van zo’n batterij dan weer onderschat. 

Daarnaast verwijt Hoekstra de auteur van het originele opiniestuk ook dat de gebruikte vergelijking met de Duitse energiemix niet correct is, omdat Duitsland op het vlak van uitstoot bij de elektriciteitsproductie een van de slechtere leerlingen is (door het sluiten van de kerncentrales en de opvang van dat tekort door onder meer bruinkoolcentrales), en dat over het algemeen de energiemix in heel Europa jaarlijks schoner wordt, wat het uitstootvoordeel van elektrische auto’s dus vergroot.

Ook de uitstootwaarden die Sinn hanteerde voor de berekening van de ecologische impact van een moderne diesel zouden volgens Hoekstra onderschat worden.

We kunnen dus besluiten dat de virulente reacties van de hele elektrische lobby  waarschijnlijk terecht zijn, en dat het onderzoek van Sinn op zijn minst controversieel is en niet noodzakelijk gedragen wordt over het hele wetenschappelijke veld.

Daarom lijkt het me aangewezen dat we de beweringen van beide zijden altijd kritisch bekijken, en noch de ene, noch de andere visie klakkeloos aannemen.

De voorstanders van auto’s op fossiele brandstoffen hebben een -onweerlegbaar- punt als ze stellen dat de modernste verbrandingsmotoren oneindig veel minder vervuilen dan de oudere exemplaren, en hebben zeker gelijk als ze zeggen dat we op korte en misschien zelfs middellange termijn gewoon niet volledig zonder fossiele brandstoffen kunnen.

De voorstanders van de elektrische mobiliteit hebben dan weer gelijk als ze stellen dat hun aandrijving de toekomst is voor de automobiel en het transport, en dat de ecologische impact van elektrisch rijden hoe je het ook draait of keert eveneens kleiner zal zijn dan die van verbrandingsmotoren, en dat zeker naarmate de energiemix ‘groener’ wordt.

Het blijft dus de boodschap om kritisch te kijken naar wat gezegd wordt, maar aan beide kanten één advies: stap af van dogma’s en sta open voor de mening van de andere. Elektrisch rijden doe je niet alleen op de kermis en een nieuwe diesel is geen moordenaar.

Contact

YesYes BV
Veenstraat 10
B-3630 Maasmechelen

BTW: BE 0883 567 853

© Copyright autonieuws.be 2018 - Disclaimer & Privacy