woensdag, 10 juni 2020

Laadpalen: Duitsland doet wat België nalaat

Geschreven door  Stijn Blanckaert
Laadpalen: Duitsland doet wat België nalaat © Audi AG
Woorden en daden. Dat daartussen een groot verschil bestaat merken we wanneer we Vlaanderen vergelijken met Duitsland. De mooie plannen en aankondigingen ten spijt lopen we in ons land mijlenver achter op buurland Nederland als het gaat om laadpalen voor elektrische auto’s. Duitsland heeft ook een serieuze achterstand, maar zal die nu versneld inhalen door het invoeren van de verplichting om alle tankstations in het land van een oplaadpunt te voorzien. 


In het kader van de overstap naar (deels) elektrisch rijden is het ontbreken van laadinfrastructuur een aanzienlijke hinderpaal in de hoofden van de mogelijke kopers van zo’n auto. Overheden beloven telkens weer te investeren in die infrastructuur, maar daar is weinig van te merken. Ons land telde in 2019 volgens AVERE Belgium, de Belgische afdeling van de Europese federatie voor elektromobiliteit zo’n 10.000 laadpalen, waarvan 3.000 publieke laadpalen. Dat aantal stijgt wel, maar zeker niet exponentieel.

In het kader van de transitie naar “low emission”-verkeer schakelt Duitsland nu enkele versnellingen hoger en verplicht het alle 14.118 tankstations in het land om binnenkort over één of meerdere oplaadpunten te beschikken. Dat past in het kader van de politiek van ons buurland om door middel van subsidies van tot € 6.000 per auto de verkoop van EV’s te ondersteunen en te versnellen. Op korte termijn zouden 70.000 oplaadpunten nodig zijn, waarvan 7.000 snelladers. Dat is meer dan een verdubbeling van het huidige aantal dat in ons buurland volgens de Duitse vereniging voor energie- en waterindustrie 27.730 stuks bedraagt, maar volgens databedrijf Statista dan weer slechts op zo’n 19.400 stuks ligt (bron: de.statista.com).

Subsidies voor deze operatie zullen gefinancierd worden door een verhoging van de belastingen op auto’s met een hoge CO2-uitstoot en van een deel van de € 2,5 miljard uit het economisch relancepakket van € 130 miljard die voorzien is voor de productie van batterijen en vermenigvuldiging van het aantal laadpalen.

Is Duitsland dan het goede voorbeeld?

De vraag blijft wel of dit specifiek in Duitsland veel zal bijdragen aan een verbetering van de luchtkwaliteit, als je weet dat de elektriciteit daar vooral door bruinkoolcentrales wordt opgewekt, aangezien de kerncentrales er na de ramp in Fukushima vroegtijdig buiten gebruik zijn gesteld. Elektrisch rijden in Frankrijk of bij ons is aanzienlijk minder belastend voor het milieu, omdat wij wel nog voor een groot stuk op kernenergie rekenen voor onze energiebevoorrading. En over de gevaren en nadelen van kernenergie kan je veel zeggen, maar de elektriciteitsproductie in nucleaire centrales stoot geen CO2 of vervuilende stoffen uit, wat bij bruinkolencentrales of gascentrales wel anders is. 

En bij ons?

Intussen doen Vlaanderen en België niets extra om het aandeel elektrische auto’s in de verkoopmix te doen stijgen. Geen premies, geen investeringsplannen, geen steun voor de sector. OK, Vlaanderen stelt elektrische auto’s tot nader order vrij van BIV en verkeersbelasting en België voorziet een volledige fiscale aftrekbaarheid en een laag Voordeel Alle Aard voor wie met een elektrische firmawagen rijdt, maar die maatregelen blijken onvoldoende om de vaak aanzienlijk duurdere elektrische auto’s aantrekkelijker te maken dan auto’s met verbrandingsmotoren, zeker voor particulieren, en het ontbreken van een uitgebreide laadinfrastructuur speelt de elektrische auto in ons land nog steeds parten.

Contact

YesYes BV
Veenstraat 10
B-3630 Maasmechelen

BTW: BE 0883 567 853

© Copyright autonieuws.be 2018 - Disclaimer & Privacy