donderdag, 15 oktober 2020

Brussel doet al wie het Gewest binnenrijdt zwaar betalen

Geschreven door  Stijn Blanckaert
Brussel doet al wie het Gewest binnenrijdt zwaar betalen © Patrick Theunissen
Vandaag werd bekend dat de stadstol voor al wie het Brusselse Gewest met de auto wil binnenrijden effectief ingevoerd zal worden vanaf 2022, zo schrijft De Tijd. Voor Brusselaars wordt die tol gecompenseerd door het afschaffen van de BIV en de verkeersbelasting, voor wie buiten het Gewest woont komt de beslissing neer op een zware financiële aderlating.


Onder de naam SmartMove wil Brussel per jaar een half miljard euro uit de zakken van de automobilist halen. Dat blijkt volgens De Tijd uit documenten van de Brusselse administratie die aan de gewestregering zijn bezorgd. Naar verluidt zou de regering weinig of niets meer willen aanpassen aan de plannen die haar voorgelegd werden.

Tot € 6 per keer en € 0,18 per kilometer

Volgens die plannen zal al wie het Brusselse Gewest betreedt met de auto een vast bedrag betalen in functie van het tijdstip van de verplaatsing. Het vaste tarief zou € 1 zijn in de spits tussen 7 en 10 uur ’s ochtends en van 15 tot 19 uur in de namiddag en de avond. Daarnaast zou dat bedrag vermenigvuldigd worden met een factor die samenhangt me de cilinderinhoud van de auto, uitgedrukt in fiscale PK. Zo zou het hoogste tarief, vanaf 20 fiscale PK, een verzesvoudiging van het basisbedrag betekenen, en dus een tol van 6 euro per keer dat de auto binnen de spitsperiode de zone binnenrijdt. Voor auto’s met een modalere cilinderinhoud zou het om bedragen van € 2 tot € 3 per keer gaan.

Daarmee is het nog niet gedaan, want los van de vaste tol per keer dat de zone wordt betreden of verlaten zou een tarief gelden van € 0,18 per kilometer tijdens de spits en € 0,09 in de daluren. Alleen tijdens het weekend en na 19 uur en vóór 7 uur zou er niet betaald moeten worden. 

De heffing zou afgedwongen worden door het netwerk van ANPR-camera’s dat werd geïnstalleerd (en nog vervolledigd moet worden) en verrekend worden via een tolapparaatje of de smartphone van de automobilist. Voor wie slechts zelden de stad binnenrijdt zou een soort dagpas geïntroduceerd worden aan een tarief van € 10 tot € 20 per dag.

Compensatie voor Brusselaars

Om de inwoners van het gewest te ontzien zou de regering tegelijk met de invoering van het tolsysteem de Belasting op de Inverkeerstelling en de verkeersbelasting voor de Brusselaars afschaffen. Zij zouden dus wel de tol betalen, maar gecompenseerd worden door een verminderde belasting op het bezit van de auto.

Het is dus duidelijk dat voornamelijk de Vlaamse en Waalse pendelaars zwaar gestraft worden als ze met de auto naar Brussel komen. Volgens De Tijd zijn dat zo’n kwart miljoen mensen die door hun woonplaats niet zullen kunnen rekenen op een schrapping van de verkeersbelasting maar wel zwaar zullen belast worden wanneer ze naar Brussel moeten met de auto.

Ook de brave Brusselaar is trouwens het slachtoffer van deze maatregel. Hij krijgt wel een vrijstelling van BIV en verkeersbelasting, maar wat met de (soms erg forse) BIV die reeds betaald werd door de Brusselaars voor hun huidige auto? Krijgen ze die terugbetaald? 

Geen samenwerking met de regio’s

Vlaanderen en ook Wallonië besloten eerder al om een (slimme) kilometerheffing op de lange baan te schuiven, wegens een gebrek aan draagvlak, maar Brussel volhardt dus en gaat er zonder overleg of samenwerking met de andere regio’s mee door.

Dat zorgt mogelijk voor een aanzienlijke discriminatie, aangezien wie niet in Brussel woont maar er wel naartoe moet of werkt (veel) zwaarder belast zal worden dan wie er woont en dus een compensatie krijgt door de afschaffing van de verkeersbelasting.

Daarop wordt ook gewezen door autofederaties Febiac, Renta en Traxio, die in een gemeenschappelijk persbericht laten weten dat het systeem oneerlijk is omdat het discriminerend is. Ze stellen dat er geen sprake zou mogen zijn van een belastingverhoging, wat in dit geval wel gebeurt doordat het gewest voorziet in een half miljard euro aan extra opbrengsten. Ze waarschuwen voor een gebrek aan draagvlak bij de bevolking en wijzen erop dat een dergelijke tol oneerlijk is zolang er geen volwaardige alternatieven en multimodale overstapparkings beschikbaar zijn voor autopendelaars die in de spitsuren moeten rijden. Ook het creëren van ongelijkheid tussen de verschillende Belgische automobilisten wordt door de organisaties op de korrel genomen. Vlamingen en Walen zullen immers – in tegenstelling tot Brusselaars – twee keer langs de kassa moeten passeren: eenmaal voor de BIV en de verkeersbelasting in hun eigen regio en daarbovenop nog eens voor de Brusselse tolheffing. Dat betekent een verdubbeling tot verdrievoudiging van hun huidige autobelastingen, wat niet billijk is en een niet te verdedigen onderscheid creëert tussen landgenoten waarvan vooral de werkende klasse, de ondernemers en de bedrijven het slachtoffer zullen worden.

De koepel van Febiac, Renta en Traxio vraagt om een uniformisering voor het hele land die idealiter budgetneutraal is en voor iedereen geldt, zonder te verworden tot een cumul van belastingsystemen op de kap van burgers en bedrijven.

Men kan zich inderdaad de vraag stellen of de vele werkgevers in Brussel niet zullen overwegen het gewest te verlaten nu ze gedwongen worden om veel meer belastingen te betalen of minder klanten zullen kunnen ontvangen. Het lijkt dan ook waarschijnlijk dat veel meer mensen dan ooit Brussel links zullen laten liggen. Het is evenmin onwaarschijnlijk dat organisatoren van evenementen, happenings en beurzen zullen kiezen voor andere locaties, en dat restaurants en handelszaken die vandaag al zwaar te lijden hebben onder de anti-autopolitiek van de Brusselse overheid ofwel failliet zullen gaan, ofwel zullen verhuizen.

Zo bloedt Brussel dood, en zal de opbrengst van de tol snel opdrogen. Wanneer dat echter doordringt, zal het al te laat zijn.

Contact

YesYes BV
Veenstraat 10
B-3630 Maasmechelen

BTW: BE 0883 567 853

© Copyright autonieuws.be 2018 - Disclaimer & Privacy