zondag, 22 november 2020

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters voorziet € 30 miljoen voor extra laadpalen

Geschreven door  Stijn Blanckaert
Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters voorziet € 30 miljoen voor extra laadpalen © Audi AG
Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) trekt € 30 miljoen uit voor 30.000 extra laadequivalenten (CPE) voor publieke laadinfrastructuur tegen 2025. Dat laat ze zelf weten op haar website


In het kader van deze doelstelling keurde de Vlaamse regering de conceptnota voor de uitrol van laadinfrastructuur in de periode 2021-2025 goed. Om de transitie naar elektrisch rijden doorgang te laten vinden moet er versneld werk gemaakt worden van een doorgedreven uitrol van laadinfrastructuur in Vlaanderen. Het gaat daarbij om de uitbouw van zowel publieke, semi-publieke als private laadpunten. Ook het aantal laadpunten per locatie zal in de toekomst opgetrokken worden. Langs de grote verkeersassen in Vlaanderen komt er volgens Peeters om de 25 km snellaadinfrastructuur, net als bijkomende laadmogelijkheden op strategische locaties of in steden.

De uitrol van publieke laadinfrastructuur wordt volgens Peeters zo goed mogelijk afgestemd op het actuele aantal elektrische voertuigen, met een combinatie van normale en (ultra)snelladers. In september van dit jaar waren al 17 procent van alle verkochte nieuwe wagens op de Belgische markt elektrisch of hybride. 

Volgens het plan van de minister worden bij de uitrol van publieke laadinfrastructuur bestaande systemen zoals ‘paal volgt wagen’ uitgebreid naar ‘paal volgt paal’, waarbij er op plaatsen waar veel opgeladen wordt extra laadinfrastructuur bijkomt. Voorts zal de uitbreiding van de basisinfrastructuur projectmatig worden aangepakt, onder meer voor taxi’s en deelsystemen, Hoppinpunten en zogenaamde laadeilanden in dichtbevolkte gebieden. Deze extra publieke laadinfrastructuur neemt niet weg dat de focus blijft op thuisladen en laden op het werk, waar en voor wie dit mogelijk is.

Uitrol publieke laadpunten en de notie “CPE” (Charge Point Equivalent)

Een laadpunt is publiek toegankelijk wanneer dit 24/24 en 7/7 toegankelijk is voor iedereen. Publieke laadpunten zijn noodzakelijk om het laden dicht bij huis toe te laten voor iedereen die geen eigen parkeer- en of laadvoorzieningen heeft. Daarnaast zijn deze laadpunten ook noodzakelijk als basisinfrastructuur om elektrisch rijden zichtbaar te maken aan het grote publiek en tussentijds laden mogelijk te maken. 

Op dit moment zijn er 3.920 publieke laadpunten (≤23 kW) en 96 publieke snellaadpunten (> 23 kW) in Vlaanderen aanwezig. Minister Peeters streeft ernaar om 30.000 extra CPE (publiek en semi-publiek) uit te rollen tegen 2025. 

We hebben gekozen om de doelstelling van het aantal publieke laadpunten op een uniforme manier uit te drukken in Charge Point Equivalent (CPE) omdat de ene laadpaal niet meer dezelfde is als de andere laadpaal. De huidige laadpalen verschillen namelijk enorm in laadvermogen, en dit zal in de toekomst nog verder toenemen. Een laadpaal met een beperkt vermogen (3-7 kW) komt overeen met 1CPE, bij een laadpaal met een hoger vermogen (11-22 kW) zijn dat 2CPE. Hoe hoger het vermogen, hoe hoger het CPE-cijfer. Laadpunten die slechts 10 uur per dag toegankelijk zijn voor iedereen tellen voor de helft mee in dit CPE. Daarmee hanteren we dezelfde telling als Europa reeds doet.”, aldus Lydia Peeters.

Kortere plaatsingsprocedures

De procedure om een publieke laadpaal te plaatsen neemt veel tijd in beslag en moet korter. Minister Peeters wil ten eerste tijd winnen door vooraf de locaties in kaart te brengen waar een vlotte uitrol de komende jaren prioritair kan plaatsvinden. Een tweede verbeterpunt is de betrokkenheid van de laadpaaloperatoren waarbij deze sneller in het plaatsingsproces betrokken kunnen worden, om discussies over locaties in een latere fase te vermijden. Tot slot kan er tijdswinst geboekt worden door verder werk te maken van een eenvormige aanpak op het beslissingsniveau.

Informatie en toegankelijkheid

Om het laadproces voor de EV-rijders zo eenvoudig mogelijk te maken, moeten laadpunten makkelijk vindbaar, aantrekkelijk in gebruik, bereikbaar en vlot toegankelijk zijn, los van wie de laadpaal bezit of uitbaat. Elke EV-rijder moet toegang krijgen tot betrouwbare informatie over de locaties en het vermogen van de laadpalen, maar ook over de actuele beschikbaarheid en transparante prijsinformatie van elk laadpunt. Eveneens moeten alle laadpunten ad-hoc oplaad- en betaalmogelijkheden voorzien zonder dat de gebruiker hiervoor eerst een laadpas moet hebben of contracten moet afsluiten.

Contact

YesYes BV
Veenstraat 10
B-3630 Maasmechelen

BTW: BE 0883 567 853

© Copyright autonieuws.be 2018 - Disclaimer & Privacy