maandag, 21 juni 2021

Bijna 68% is tegen veralgemening 30 km/h in Brussel

Geschreven door  Stijn Blanckaert
Bijna 68% is tegen veralgemening 30 km/h in Brussel © MediaInMotion
Dat de huidige Brusselse regering het bepaald niet begrepen heeft op automobilisten werd meteen duidelijk toen Groen-minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt met het Good Move-plan uitpakte. Dat plan bevat talloze maatregelen om de mobiliteit in Brussel te verbeteren maar focust nogal eenzijdig op de fiets als oplossing en maakt het leven van wie met de auto in Brussel moet zijn moeilijk.


Naast het weghalen van parkeerplaatsen allerhande, het voornemen om te werken met een stadstol en een kilometerheffing en het schrappen van rijstroken in het hele gewest om ze te vervangen door extra fietspaden is één van de maatregelen die in het kader van dit plan zou worden genomen het in bepaalde wijken verlagen van de toegelaten maximumsnelheid naar 30 km/h. 

Uiteindelijk werd die maatregel omgevormd tot een algemene snelheidsbeperking tot 30 km/h in het gehele Brusselse gewest, met uitzondering van de doorgaande assen. Die maatregel kwam de Brusselse regering van bij het begin op veel kritiek te staan, maar bevoegd minister Van den Brandt (Groen) stelde altijd dat de meerderheid van de Brusselaars achter die beslissing staat, wat zou blijken uit een enquête met 8.279 respondenten.

Een recente enquête over -onder meer- dit onderwerp, uitgevoerd in het Nederlands en het Frans door de VZW Mauto Défense, die de facebookgroep L’Automobiliste en a marre! als communicatiekanaal hanteert, toont echter iets heel anders.

67,8% van de respondenten is tegen beperking tot 30 km/h

De beweging, die op haar Facebookpagina 41.800 volgers heeft, hield van 24 maart tot 16 mei een online enquête die 17.862 antwoorden opleverde. Volgens de organisatie is de foutenmarge bij haar enquête 0,73 procent en vertegenwoordigen de respondenten in totaal 40.000 personen inclusief hun gezinsleden.

Uit de resultaten van de enquête blijkt nu dat niet minder dan 67,8 procent van de respondenten het niet eens is met de veralgemening van de maximumsnelheid van 30 km/h. Dat is een grote meerderheid. 57,9% van de ondervraagden meent ook dat de veralgemeende limiet van 30 km/h het aantal ongevallen niet vermindert.

79,2% van de respondenten geeft verder aan dat de veralgemeende 30 km/h opnieuw afgeschaft zou moeten worden en vervangen zou moeten worden door slimme en lokaal aangepaste oplossingen. Op die manier zouden de beperkingen wel een draagvlak hebben.

Daarnaast gelooft 66,9 procent van de deelnemers aan de bevraging dat deze snelheid aanhouden in plaats van 50 km/h leidt tot een hoger brandstofverbruik omwille van het hogere motortoerental en dus meer vervuiling en verbruik.

Bedenkingen

Natuurlijk kan men zich vragen stellen bij de representativiteit van een enquête die via een facebookgroep wordt verspreid, als die facebookgroep bestaat uit personen die opkomen voor de rechten van de automobilist en het niet eens zijn met anti-automaatregelen. 

Anderzijds is het ook zo dat de anti-autolobby, waar de Brusselse gewestregering zich intussen mag bijrekenen, de resultaten van haar enquête ongetwijfeld ook heeft beïnvloed door haar enquête af te nemen in kringen waar ze meer kans op succes vermoedden.

Zaak blijft dat er veel ontevredenheid heerst over de mobiliteitsmaatregelen van de Brusselse gewestregering die als erg anti-auto gezien worden, en dat bijna 42.000 leden van een facebookgroep die -voornamelijk- het Brusselse mobiliteitsbeleid bekritiseert niet genegeerd mogen worden. Dat laatste doet Elke Van den Brandt echter wel, door systematisch te weigeren om het debat aan te gaan met de bezieler van de VZW, Lucien Beckers, omdat enkelingen op de facebookpagina bedreigingen hebben geuit aan haar adres.

Contact

YesYes BV
Veenstraat 10
B-3630 Maasmechelen

BTW: BE 0883 567 853

© Copyright autonieuws.be 2018 - Disclaimer & Privacy