vrijdag, 25 juni 2021

Belgische autosector reageert vernietigend op diesel- en benzineban Brussel

Geschreven door  Stijn Blanckaert
Belgische autosector reageert vernietigend op diesel- en benzineban Brussel © MediaInMotion
Het nieuws dat het Brussels gewest vanaf 2030 alle diesels en vanaf 2035 ook alle benzinewagens verbiedt op haar grondgebied is nog niet koud, of de verwachte forse reacties tegen deze beslissing stromen binnen. Febiac, Traxio en Renta zijn alvast overtuigd dat Brussel de bal misslaat met deze beslissing.


Met de titel “Burgers verbieden om vanaf 2030 nog een dieselauto te gebruiken en vanaf 2035 een benzineauto, is simplistisch maar ook cynisch” zet het persbericht van Mobia, het samenwerkingsverband van de autosectororganisaties Febiac, Traxio en Renta, meteen de toon.

Andreas Cremer, CEO van auto-invoerdersvereniging Febiac reageert als volgt: "Het nemen van een dergelijk besluit getuigt van een gebrek aan inzicht in de automobielsector. In plaats van te verbieden, verwachten we van de Brusselse regering concrete alternatieven die elektromobiliteit in Brussel bevorderen, zoals de ontwikkeling van een efficiënt netwerk van oplaadpunten, wat onvermijdelijk een dringende modernisering van het Brusselse elektriciteitsnet vooropstelt. Op dit punt behoren Brussel en zijn regio duidelijk tot de slechtste presteerders in Europa. Onze sector versnelt de introductie van aantrekkelijke en individuele voertuigen en mobiliteitsdiensten voor de consument, en streeft tegelijkertijd de duurzaamheidsdoelstellingen van de Overeenkomst van Parijs na. Het verbod op diesel en benzine is simplistisch, omdat we nog niets weten over de vooruitgang met hoogtechnologische, hoogefficiënte verbrandingsmotoren en de synthetische, koolstofvrije brandstoffen".

Hij wordt bijgetreden door Didier Perwez, voorzitter van Traxio, de confederatie van de automobielhandelaars en autoherstellers, die aanvult dat “deze bedreigingen geen ander effect hebben dan het aan banden leggen van een groot aantal automobilisten voor wie de benzine- of dieselauto is aangepast aan hun dagelijkse behoeften.” Traxio pleit er dan ook voor dat iedereen de vrije keuze van zijn eigen mobiliteit zou kunnen maken, inclusief de auto. 

Ook de leasingsector kijkt met gemengde gevoelens naar de Brusselse zet. Stefan Delaet, voorzitter van Renta, de federatie van leasingmaatschappijen stelt het als volgt: “Wij ondersteunen ten volle de transitie naar een zero-emissie mobiliteit. Niet alleen de nieuwe federale wetgeving rond vergroening van bedrijfswagens, maar ook het modellenaanbod zullen ervoor zorgen dat tegen 2030 zowat het volledige bedrijfswagenpark elektrisch aangedreven zal zijn. Dankzij de snelle ontwikkeling van alternatieven zoals de leasefiets en het mobiliteitsbudget wordt sowieso het aantal emissie-vrije kilometers de komende jaren opgevoerd. We vrezen echter dat door een abrupt verbod in te voeren op klassieke aandrijvingen, vooral de particulier getroffen zal worden. Er is geen garantie dat er voldoende en betaalbaar aanbod zal zijn aan (tweedehands en nieuwe) zero-emissie voertuigen voor particulieren tegen 2030. Daardoor dreigt individuele gemotoriseerde mobiliteit enkel voorbehouden te worden voor wie het zich nog kan veroorloven. We roepen de Brusselse regering ook op om onverwijld werk te maken van de uitbouw van voldoende publiek toegankelijke laadinfrastructuur en een distributienetwerk dat deze transitie kan ondersteunen, anders dreigt ook de elektrificatie van het bedrijfswagenpark vertraging op te lopen.” 

Tot zover enkele eerste reacties, maar ook bij de automobilisten die rechtstreeks getroffen worden, en dan vooral de Brusselaars, zullen de reacties niet uitblijven. Bij dergelijk nieuws moeten we ons dan ook de vraag stellen of er wel een draagvlak bestaat voor zo’n ingrijpende maatregelen, zolang er geen afdoende alternatieven zijn.

Contact

YesYes BV
Veenstraat 10
B-3630 Maasmechelen

BTW: BE 0883 567 853

© Copyright autonieuws.be 2018 - Disclaimer & Privacy