maandag, 23 augustus 2021

Franse studie bewijst: auto stoot meer uit bij 30 km/h dan bij 50 km/h

Geschreven door  Stijn Blanckaert
Franse studie bewijst: auto stoot meer uit bij 30 km/h dan bij 50 km/h © MediaInMotion
De beslissing van de Brusselse regering (en andere overheden) om de snelheid van auto’s te beperken tot 30 km/h in plaats van 50 zorgt alvast niet voor een daling van de uitstoot. Een studie van het Franse Cerema-instituut toont namelijk aan dat auto’s bij 50 km/h net minder uitstoten dan bij 30 km/h.


Sinds januari van dit jaar is het hele Brusselse gewest één grote zone 30 en mag er overal maximaal 30 km/h gereden worden, met uitzondering van de grote assen waar het maximum 50 of 70 km/h blijft. Die lagere snelheid moet bijdragen aan een vermindering van het aantal verkeersongevallen, maar zal alvast niet helpen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Dat blijkt uit een studie van het Franse Cerema-instituut in opdracht van de Algemene Directie Infrastructuur, Transport en de Zee (DGITM) van de Franse overheid.

De studie deed onderzoek naar de factoren die de vervuilende uitstoot en de uitstoot van broeikasgassen van het wegverkeer door de verschillende types voertuigen beïnvloeden. 

Heel wat beïnvloedende factoren, snelheid de belangrijkste

Een belangrijke vaststelling uit het onderzoek is dat de belangrijkste beïnvloedende factor voor de uitstoot van broeikasgassen en vervuilende stoffen de snelheid van de voertuigen is, maar dat ook het verbruik, de aanwezigheid van hellingen, de lading van vrachtwagens en het aantal auto’s die met koude motor vertrekken een impact hebben.

De studie vergelijkt de uitstoot van verontreinigende stoffen en broeikasgassen in gram per afgelegde kilometer in functie van de gemiddelde snelheid van een representatieve personenwagen voor verschillende tijdshorizonten (tot 2050) waarbij dus rekening wordt gehouden met de naar de toekomst toe duidelijk andere samenstelling van het wagenpark, met minder (oude) voertuigen met verbrandingsmotoren en meer elektrificatie. De verontreinigende stoffen en broeikasgassen die in het onderzoek gemeten werden zijn stikstofdioxide en fijne deeltjes, CO2, methaan en stikstofoxide.

70 km/h is ideaal 

Voor elke voertuigcategorie in het wagenpark wordt door Cerema een emissiefactor toegepast. Uitgedrukt in gram verontreinigende stof per kilometer (g/km) geeft dit de hoeveelheid verontreinigende stof aan die over een afstand van één kilometer wordt uitgestoten. Die hoeveelheid hangt af van het type voertuig, de motor (benzine, diesel,...) en de cilinderinhoud, de datum van ingebruikneming, de gemiddelde snelheid van het voertuig, de helling van de weg en de vervoerde lading voor vrachtwagens.
Uit de studie blijkt nu dat voor personenwagens de uitstoot van NOx, fijne deeltjes (PM10) en broeikasgassen het laagst is bij snelheden rond de 70 km/h, terwijl die snelheid bij lichte vrachtwagens (minder dan 3,5 ton) op 60 km/h ligt.

2B021 08 17 11 03 03 windowBron: Cerema.fr

De "U"-vormige curve van emissies versus snelheid laat ook zien dat in 2020 de maximale uitstoot bij 130 km/h gebeurt en dat de emissies bij lage snelheden (10 tot 20 km/h) ongeveer gelijk zijn aan die bij hoge snelheden (100 tot 110 km/h). 

Belang van een warme motor

Voor een licht voertuig met een gemiddelde snelheid van 30 km/h (stadsverkeer) en een "koude" motor vertegenwoordigt de extra uitstoot ten opzichte van die met een "warme" motor (temperatuur gestabiliseerd na een bepaalde rijtijd) een kwart van de emissies voor CO2 (en een gelijkwaardig extra brandstofverbruik) en ongeveer een vijfde voor NOx.

Uit de studie blijkt verder dat voor lichte én zware voertuigen de uitstoot aanzienlijk is bij zeer lage snelheden (tot zo’n 30 km/h), wat dus betekent dat fileverkeer erg nadelig is in het kader van de luchtkwaliteit, maar ook dat het verlagen van de maximumsnelheid naar 30 km/h in plaats van 50 of 70 geen positieve bijdrage levert voor de luchtkwaliteit.

Contact

YesYes BV
Veenstraat 10
B-3630 Maasmechelen

BTW: BE 0883 567 853

© Copyright autonieuws.be 2018 - Disclaimer & Privacy